320 - Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune Biologiske utredninger

2014
Karlsøy / Troms

Sammendrag

Det foreligger planer om å bygge et småkraftverk i Skjerelva på Vannøya. Dette området ligger i Karlsøy kommune i Troms fylke. Elva drenerer et middels stort felt i fjellene helt sør på Vannøya. Feltet ligger for en stor del over skoggrensa, men elva går bratt nedover mot sjøen i sør gjennom bjørkeskog. Vannaksla på 873 moh. er høyeste fjell i feltet. Det er flere mindre vann i øvre dele av vassdraget. Det nederste ligger på ca 235 moh. og herfra går elva som nevnt bratt nedover i skogen og munner ut i Skåningsbukta rett vest for fergeleiet på Vannøya. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2014. Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 320, 19 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-318-6
storbregneskogsmåkraft