534 - Kraftutbygging i Smalakelva, Balsfjord kommune, biologiske utredninger

2016
Balsfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Bekk og Strøm AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Smalakelva i Lavangsdalen helt nord i Balsfjord kommune. Dette i forbindelse med at det planlegges kraftutbygging i elva. Planområdet ble befart den 14. august 2016, i tillegg til en befaring som fokuserte på moser og lav 3. juni 2009. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2016. Kraftutbygging i Smalakelva, Balsfjord kommune, biologiske utredninger. Ecofact rapport 534. 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-532-6
SmåkraftLavangsdalenelvegjelbiologiske undersøkelsersjøørret