430 - Kraftutbygging i Stordalselva i Storfjord – KU for vegetasjon og fauna

2015
Storfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Statskog SF med dette utført KU-arbeid for vegetasjon, vilt og rovfugl i forbindelse med søknad om konsesjon til kraftutbygging i Stordalselva i Storfjord kommune (Troms). Utredningsarbeidet har blitt utført i samarbeid med Multiconsult AS som har stått for andre tema i utredningen og utarbeidet prosjektbeskrivelser og tegninger. Arbeidet har blitt utført over en lang periode med de første befaringene i 2008 for vegetasjon, i 2012 ble det utført befaringer i forbindelse med rovfugl og vilt, og endelig en ny befaring fokusert på kryptogamer i bekkekløfta til elva i 2014. Data fra andre kilder er oppdatert per februar 2015. Rapporten skal oppfylle kravene som stilles i utredningsprogrammet under temaet naturmiljø og naturens mangfold, og være en del av grunnlaget for vurdering av konsesjon sammen med andre fagutredninger.

AutorGeir ArnesenIngve BirkelandGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G, Birkeland, I og Sommersel, G.-A. 2015. Kraftutbygging i Stordalselva i Storfjord – KU for vegetasjon og fauna. Ecofact rapport 430, 49 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-428-2
Rødlistede arterviltelvekløftIndre Tromsvegetasjon