307 - Kraftutbygging i Storkjelforsen Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Storkjelforsen Biologiske utredninger

2013
Saltdal / Nordland

Sammendrag

Det foreligger planer om å bygge et småkraftverk i Storkjelforsen i Saltdal kommune, Nordland fylke. Elva drenerer et middels stort felt rundt Jarbruvatnet som ligger på ca 355 moh. Rundt vannet er det skogkledte åser som stikker litt over skoggrensen enkelte steder. Storbotnheia i sørvest er det eneste fjellet i feltet og høyeste punkt i feltet finnes her på ca 620 moh. Storåga som er elva fra Jabruvatnet renner nordøstover i et slakt løp ned til kote 320. Her begynner et trangt juv med bratt fall og svinger ned til kote 160. Denne delen av elva heter Storkjelforsen. Så er løpet slakere igjen, men fortsetter i et juv helt til det munner ut i Vikelvas dalføre. Rundt kote 140 forsvinner det meste av vannet i elva ned i et grottesystem, og det videre løpet kalles derfor Tørråga. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2013. Kraftutbygging i Storkjelforsen – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 307, 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-305-6
småkraftbiologiske utredninger