213 - Kraftutbygging i Tiurelva, Tromsø kommune - Biologiske utredninger

2012
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Elvekraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Tiurelva. Planområdet ble befart den 16. august 2011, sammen med representant fra utbygger. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I. og Arnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Tiurelva, Tromsø kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 213, 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-211-0
småkraftverkbiologiske utredningerbiologisk mangfold