102 - Kraftutbygging i Tverrelva i Andersdalen, Tromsø kommune

Kraftutbygging i Tverrelva i Andersdalen, Tromsø kommune

2011
Tromsø / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Minikraft AS har Ecofact Nord AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Tverrelva i Tromsø kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 25. september 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Alf Arne Eide som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G.: Kraftutbygging i Tverrelva i Andersdalen, Tromsø kommune – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 102. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-100-7
småkraftverkbiologisk mangfold