50 - Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Hemnes / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Kvalbukta gård i Hemnes kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 22., 23. og 25. juli 2010, samt samtale med grunneier (Jon Kvalbukt). Feltarbeid er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel og Cand. scient Geir Arnesen. Rapporten er skrevet av Gunn-Anne Sommersel, mens Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Sissel Vintersol Lillebjerka fra Hemnes kommune, planavdelingen var med under befaring 25. juli 2010. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 50. 45 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-048-2
skjøtselsplanbiologisk mangfoldkulturlandskap