446 - Kveinhavre langs Vestre Jakobselv. Søk etter nye forekomster i 2013

Kveinhavre langs Vestre Jakobselv Søk etter nye forekomster i 2013

2015
Vadsø / Finnmark

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark utført et søk etter kveinhavre langs Vestre Jakobselv, Vadsø kommune. Feltkartleggingen ble utført av Geir Arnesen i 2013. Det har vært hevdet at kveinhavre neppe finnes andre steder i Vestre Jakobselv enn ved Andrefossen, på tross av at dette aldri har vært undersøkt. Under søk etter arten andre steder i forbindelse med handlingsplanen for fem karplanter antatt truet av Alta- Kautokeinoutbyggingen har en blitt mer kjent med kveinhavre sin økologi. Studier av flybilder viser at lovende habitater for kveinhavre også finnes et stykke oppstrøms den kjente forekomsten.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2014. Kveinhavre langs Vestre Jakobselv - søk etter nye forekomster i 2013. Ecofact rapport 446. 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-444-2
rødlistede arter