60 - Kvernelva kraftverk i Målselv - Miljørapport

Kvernelva kraftverk i Målselv - Miljørapport

2010
Målselv / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Kvernelva i Målselv kommune, Troms fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 8. juli 2010 er brukt som grunnlag for rapporten. Andre relevante data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa og Cand. Scient. Ingve Birkeland mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim. Både oppdragsgiver og lokale kilder skal ha takk for informasjon om tiltaket og det berørte området.

AutorTorkjel SolbraaIngve Birkeland
RefereanseSolbraa, T., Birkeland, I. 2010: Kvernelva kraftverk i Målselv – Miljørapport. Ecofact rapport 60. 46 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-058-1
småkraftverkkulturminnerbiologiske utredninger