438 - Kvitsjøsalturt i Porsanger kommune. Søk etter nye forekomster i 2014

2015
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

Kvitsjøsalturt (Salicornia dolichostachya pojarkovae - VU) er en ettårig, sukkulent urt i salturtslekta. I følge Lids flora har vi to arter i denne slekta i Norge, salturt og fjæresalturt. Kvitsjøsalturt regnes som en underart av fjæresalturt. Taksonomien innen slekta er vanskelig. De nordlige populasjonene har variasjoner i morfologien som gjør det svært vanskelig å bestemme hvilken art de tilhører uten å gjøre DNA-analyser eller kromosomtellinger. Innavl ser ut til å være dominerende form for reproduksjon. Kjent utbredelse av salturt er nord til Troms, mens de to underartene av fjæresalturt er delt opp, med vanlig fjæresalturt rundt Oslofjorden og sørover til Tvedestrand, og kvitsjøsalturt i Finnmark, Porsanger (En forekomst i Alta som ser ut til å være vanlig salturt, men resultat av genetiske analyser foreligger foreløpig ikke). De to populasjonene som tidligere er registrert i Porsanger har begge voksested i beskyttede saltpanner som blir oversvømt ved høyvann. Begge disse er i indre fjordsone, og arten har muligens krav til relativt varme sommersesonger. Etter det vi kjenner til har det ikke tidligere vært gjennomført systematiske søk etter arten på øyene i Porsangerfjorden, og heller ikke på alle sannsynlige voksesteder langs kysten. Verneområdene som sjelden blir prioritert under naturtypekartlegginger var spesielt dårlig kartlagt. Fokus for søket i 2014 har derfor vært på slike områder i indre deler av fjorden, fra Gåradak i vest, Børselv i øst, og innover i fjorden.

AutorGunn-Anne SommerselTor Skulgam
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G. A. og Skulgam, T. 2015. Kvitsjøsalturt i Porsanger. Søk etter nye forekomster i 2014. Ecofact rapport 438. 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-436-7
rødlistede arter