341 - Lakselva småkraftverk i Aursfjord, Balsfjord kommune - Biologiske utredninger

Lakselva småkraftverk i Aursfjord, Balsfjord kommune Biologiske utredninger

2014
Balsfjord / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact utført et dokumentasjonsarbeid for biologisk mangfold langs Lakselva i Balsfjord kommune, Troms fylke. Arbeidet har hatt fokus på å frembringe data angående rødlistede arter og prioriterte naturtyper, men har hatt en bred tilnærming til biologisk mangfold generelt. Registreringene er utført for å belyse relevante konflikter som følge av en kraftutbygging i Lakselva. Prosjektleder hos Ecofact har vært Cand. Scient i vegetasjonsøkologi, Geir Arnesen, mens Cand. Scient Ingve Birkeland har vært medvirkende spesielt på temaene som angår fauna og akvatisk miljø samt kvalitetssikring. Kontaktpersoner for oppdragsgiver har vært Sigmund Jarnang og Ann-Live Øye Leine. Disse skal ha takk for et utmerket samarbeid og hurtig tilgang til detaljert informasjon om tiltaket. Første utgave av rapporten ble forfattet høsten 2009. I forbindelse med behandling av konsesjonssøknaden i 2014 har innholdet i rapporten blitt revidert og oppdatert i henhold til ny veileder fra Norges vassdrags og energietat. Dette arbeidet ble gjort på oppdrag fra Bekk og Strøm AS ved Cecilie Danielsen Skare.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Birkeland I. 2014. Laksekva småkraftverk i Aursfjord, Balsfjord kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 341, 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-339-1
småkraftverkanadrom fiskbiologisk mangfoldbiologiske utredninger