108 - Langsetelva kraftverk i Nesna

Langsetelva kraftverk i Nesna

2011
Nesna / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Ranakraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Langsetelva i Nesna kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 9. juli 2009 og 25. juni 2011. Geir Gaarder har også stilt til disposisjon data fra en tilsvarende befaring utført noe senere på sommeren i 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og kvalitetssikret av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Rune Sveinsen, som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Birkeland I. 2011: Langsetelva kraftverk i Nesna – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 108. 32 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-106-9
småkraftverkbiologisk mangfold