124 - Máhtosjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger

Máhtosjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger

2011
Lebesby / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Máhtosjohka i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer og prøvefiske. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens MSc Morten Asbjørnsen og MSc Helen Jewell har utført fiskeundersøkelsene. Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Norconsult AS i Tromsø ved Yngve Johansen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenMorten Asbjørnsen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Asbjørnsen, M.: Máhtosjohka kraftverk i Lebesby – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 124. 36 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-122-9
småkraftverkbiologisk mangfoldanadrom fiskvassdragsreguleringbiologiske utredninger