35 - Marin naturtypekartlegging i Sandnes kommune

Løsmasseforekomster

2010
Sandnes / Rogaland

Sammendrag

Ecofact ble sommeren 2010 engasjert for å utføre marin naturtypekartlegging for Sandnes kommune. Etter ønske fra kommunen har det blitt kartlagt 9 forskjellige lokaliteter ned til 10 meters dyp som kommunen selv anså som viktig å prioritere i første omgang. På disse lokalitetene har det blitt kartlagt tre viktige naturtyper, samt to nøkkelområder for spesielle arter og bestander (definert i DNhåndbok 19) etter ønske fra kommunen. Prosjektleder for kartlegging har vært Roy Mangersnes. Ole Kristian Larsen og Hans Olav Sømme har utført kartlegging i felt.

AutorOle Kristian Larsen
Ansvarlig i EcofactOle Kristian Larsen
RefereanseLarsen, O.K. og Sømme H.O. 2010. Marin naturtypekartlegging i Sandnes kommune – Løsmasseforekomster. Ecofact rapport 35. 31 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-034-5
naturtypekartleggingmarint