466 - Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest. KU for reindriftsnæringen

Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest KU for reindriftsnæringen

2015
Hammerfest / Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Hammerfest kommune utført en utredning av konsekvenser for reindriftsnæringen av en planlagt utvidelse av bruken av snøscootercrossbanen i Fuglenesdalen ved Forsølveien til et permanent helårsanlegg. Samtidig utredes også opprettelsen av gang/sykkelvei langs hele strekningen mellom Hammerfest og Forsøl. Vi vil takke leder i Fálá reinbeitedistrikt Aslak Ante Sara og Aslak Eira (Protect Sápmi) for informasjon om bruken av området og situasjonen generelt i reinbeitedistriktet gitt i presentasjon på møte den 20 mai 2015.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2015: Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest - KU for reindriftsnæringen. Ecofact rapport 466. 27 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-464-0
reindriftkonsekvensutredning