404 - Naturfaglig kartlegging med fokus på sopp ved Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune

2014
Storfjord / Troms

Sammendrag

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E8 Halsebakkan – Brennfjell – Skibotn kryss i Skibotndalen. I forbindelse med dette er det behov for en naturfaglig kartlegging med fokus på rødlistede naturtyper og arter, og særlig rødlistede sopparter i området der vegen går i nærføring med Lullefjellet naturreservat i nordvestre del av området. Ecofact Nord fikk tildelt dette oppdraget 1. oktober 2014, og gjennomførte feltarbeid 6. oktober. Det var fine forhold for å registrere vedboende sopp, men noe sent for de fleste sopp som går på strøfall.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2014: Naturfaglig kartlegging med fokus på sopp ved Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune. Ecofact rapport 404. 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-402-2
naturreservatsopp