240 - Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi / Skardalen - Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi / Skardalen, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune

2012
Kåfjord/Gaivuona / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Troms utført naturtypekartlegging av gammel skogslått i Skárfvággi/Skardalen, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune. Dette er en av 20 utvalgte kulturlandskap i Norge med store kulturhistoriske og biologiske verdier, hvor det samtidig var realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold. Rapporten bygger på feltdata frembrakt under befaring sommeren 2012. Kartleggingen er utført av Cand. Scient. Gunn-Anne Sommersel. Kontaktperson for Skardalen bygde- og kulturlag har vært Per Larsen, mens for oppdragsgiver har det vært Cathrine Amundsen (LANA) og Liv Mølster (MIVA). Alle tre skal ha takk for god hjelp og godt samarbeid.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A.. 2012: Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen, Gáivuona suohkan /Kåfjord kommune. Ecofact rapport 240. 11 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-238-7
kulturlandskapnaturtypekartlegging