178 - Naturtypekartlegging i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder

Naturtypekartlegging i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder

2012
Kvænangen / Troms

Sammendrag

Ecofact fikk i 2011 oppdraget med å kartlegge naturtyper i landskapsvernområdene Navitdalen og Kvænangsbotn i Kvænangen kommune, Nord-Troms. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Troms. Kartleggingen skulle foregå i henhold til DN Håndbok nr. 13 og rapporteres ferdig våren 2012.

AutorIngve BirkelandGunnar Kristiansen
RefereanseBirkeland, B. & Kristiansen, G. 2012. Naturtypekartlegging i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder. Ecofact rapport 178, 49 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-176-2
furuskogreindriftnaturtypekartleggingdn håndbok 13