434 - Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - KU for naturressurser

2015
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utrede konsekvenser for naturressurser av ulike alternativer for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya, Tromsø kommune. Arbeidet har skjedd i samarbeid med konsulenter fra våre underleverandører Cowi og Ecofact Sørvest og forstkandidat Lars Petter Granmo, som har utredet henholdsvis georessurser, vannressurser (inkludert fiske, fiskeri og havbruk), og landbruksressurser. Vi takker for godt samarbeid! På grunnlag av disse tematiske utredningene og vår egen reindriftsutredning, har vi nå satt sammen en konsekvensutredning for naturressurser for de alternativene som kommunen har besluttet å gå videre med.

AutorChristina WegenerUlla LedjeLars Petter GranmoAgnes Selma HakerGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseWegener, C (red), Ledje, U., Granmo, L.P., Haker, A.S. Arnesen, G. 2015. Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - KU for naturressurser. Ecofact rapport 434, 60s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-432-9
reindriftvannressurser