280 - Nydyrking ved Rostad gård, Målselv kommune Biologiske utredninger

2013
Målselv / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Monica Rostad utført utredninger av biologisk mangfold i et 163 daa stort areal mellom gården Rostad og Rostaelva. Dette området ligger sørøst for Lille Rostavatn i Rostadalen i Målselv kommune. Planområdet ble befart den 17. juni 2013. Det videre arbeidet er utført i henhold til Veivesenets håndbok 140 for konsekvensanalyse av biologisk mangfold. Utredningen er utført av MSc Bente Sved Skottvoll. Monica Rostad har bistått med tekniske data og deltatt på befaring av området for det planlagte prosjektet, og hun skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2013. Nydyrking ved Rostad gård, Målselv kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 280, 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-278-3
nydyrkingsumpskogbiologisk mangfold