78 - Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn - Biologiske utredninger

Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn - Biologiske utredninger

2011
Nesseby / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Nesseby kommune har Ecofact utført en utredning av konsekvenser av nydyrking langs Vesterelva i Varangerbotn på flora og naturtyper. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 11. september 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det ser ikke ut til å være noen tidligere utredninger som i noen særlig grad dekker influensområdet. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Terese Nyborg, som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2011: Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 78. 14s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-076-5
biologisk mangfoldnydyrkingbiologiske utredninger