49 - Oksfjellelv i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Oksfjellelv i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Hemnes / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for kulturmarkene i Oksfjellelv, ved Bleikvatnet i Hemnes kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 3. – 4. august 2010, og samtale med to av grunneierne (Karl-Arne Oksfjellelv og Sissel Kari Berg). Arbeidet er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel, mens Cand. scient Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Oksfjellelv i Hemnes kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 49. 48 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-047-5
skjøtselsplankulturlandskapbiologisk mangfold