126 - Orošjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger

Orošjohka kraftverk i Lebesby

2011
Lebesby / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Orošjohka i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Norconsult AS i Tromsø ved Yngve Johansen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G.: Orošjohka kraftverk i Lebesby – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 126. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-124-3
småkraftverkbiologisk mangfoldvassdragsregulering