168 - Overføring av Tverrdalselva til Håkvikdalen - Narvik kommune. Konsekvenser for vegetasjon og naturtyper

Overføring av Tverrdalselva til Håkvikdalen

2011
Narvik / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Nordkraft Produksjon AS utført utredninger av konsekvenser for vegetasjon og naturtyper i forbindelse med overføring av Tverrdalselva til Håkvikdalen. Hele prosjektområdet ligger i Narvik kommune. Tverrdalselva drenerer normalt ned i Skamdalen og Beisfjorden. Bakgrunnen for overføringen er å oppnå en bedre fylling av magasin Storvatnet om sommeren. I sammenheng med overføringen ser en også på mulighetene for å utnytte vannet enda bedre ved å bygge nye kraftverk.

AutorGeir Arnesen
RefereanseArnesen, G. 2011: Overføring av Tverrdalselva til Håkvikdalen, Utredninger for vegetasjon og naturtyper Ecofact rapport 168. 43 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-166-3
vassdragsreguleringbiologisk mangfoldbiologiske utredninger