41 - Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Rapport fra 2010-sesongen

2010
Stavanger, Sola, Randaberg / Rogaland

Sammendrag

Med bakgrunn i den stor nedgangen i hekkebestanden av måkefugler i Rogaland og landet forøvrig, startet Naturvernforbundet i Rogaland i 2007 opp ett overvåkingsprosjekt med fokus på takhekkende måker i industriområdene i Stavangerregionen. Denne rapporten tar for seg tredje sesong av overvåkingen. Ansvarlig for gjennomføring er Ecofact AS ved Bjarne Oddane og Roy Mangersnes.

AutorBjarne OddaneRoy Mangersnes
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseOddane, B. & Mangersnes, R. 2010. Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen – rapport fra 2010-sesongen. Ecofact rapport 41.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-039-0
fuglovervåkning