111 - Røvassåga kraftverk i Rana - Biologiske utredninger

Røvassåga kraftverk i Rana - Biologiske utredninger

2014
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Norsk Grønnkraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Røvassåga i Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 28. juni 2011. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Arnesen har jobbet med småkraftutredninger siden 2005 og har utført ca 60 slike siden da, de aller fleste i Nordland og Troms. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Tone Hisdal og Sveinung Rud som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G.: Røvassåga kraftverk i Rana – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 111. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-109-0
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftfosserøykbiologiske utredninger