58 - Rana Gruber - utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana

Rana Gruber - utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana

2010
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Norconsult AS (Rana Gruber) har Ecofact Nord AS utført en biologisk mangfold kartlegging i forbindelse med utvidelsen av massedeponiet ved Ørtfjellmoen i Rana kommune. Prosjektleder og utøvende biolog i felt hos Ecofact Nord AS har vært Cand. Scient Ingve Birkeland, mens Cand. Scient Gunnar Kristiansen har vært medforfatter og har artsbestemt innsamlet materiale av sopp. MSc Kjersti Nilsen har artsbestemt innsamlet lavmateriale og Cand. Scient Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten og laget kartfigur. Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Tor Erling Børstad. Oppdragsgiver skal ha takk for tilsendt bakgrunnsinformasjon og muntlig informasjon. Sigmund Sivertsen skal ha takk for informasjon om tidligere funn og lokalitetshenvisninger.

AutorIngve BirkelandGunnar Kristiansen
MedarbeiderGeir Arnesen, Kjersti Nilsen
RefereanseBirkeland, I., Kristiansen, G. 2010: Rana Gruber – utvidelse av steindeponi Ørtfjellmoen i Rana – Biologiske utredninger med fokus på sopp og lav. Ecofact rapport 58. 28 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-056-7
biologisk mangfoldgruvedriftbiologiske utredninger