396 - Rana gruber utvider massedeponi ved Almhaugen , Rana kommune - Konsekvenser for biologisk mangfold

2014
Rana / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag fra Rana gruber AS utført en kartlegging av biologisk mangfold rundt Almhaugen i Dunderlandsdalen og konsekvensvurdering for samme tema i forbindelse med planlagt massedeponi i området. Arbeidet er utført av vegetasjonsøkolog Geir Arnesen og zoolog Bjarne Oddane. Tidligere registreringer utført av Gunnar Kristiansen er også relevante for utredningen.

AutorGeir ArnesenGunnar KristiansenBjarne Oddane
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G, Kristiansen, G og Oddane, B. 2014: Rana gruber utvider massedeponi ved Almhaugen , Rana kommune - konsekvenser for biologisk mangfold. Ecofact rapport 396. 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-394-0
biologisk mangfoldgruvedriftgranskogmiljøkonsekvenser