48 - Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Hemnes / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 20. og 21 juli 2010, og samtale med grunneier (Valborg Rapliås). Feltarbeidet er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel og Cand. scient Geir Arnesen, Gunn-Anne Sommersel har skrevet rapporten, og Geir Arnesen har kvalitetssikra den. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 48. 52 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-045-1
skjøtselsplan