69 - Raselva kraftverk i Målselv

Raselva kraftverk i Målselv

2011
Målselv / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Raselva i Målselv kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 9. juli 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det ser ikke ut til å være noen tidligere utredninger som i noen særlig grad dekker influensområdet. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G, og Birkeland, I. 2011: Raselva kraftverk i Målselv - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 69. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-067-3
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftbiologiske utredninger