70 - Raselva kraftverk i Målselv - Miljørapport

Raselva kraftverk i Målselv - Miljørapport

2010
Målselv / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Raselva i Målselv kommune, Troms fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 9. juli 2010 er brukt som grunnlag for rapporten. Annen relevant data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa og Cand. Scient. Ingve Birkeland, mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim.

AutorTorkjel SolbraaIngve Birkeland
RefereanseSolbraa, T., Birkeland, I. 2010: Raselva kraftverk i Målselv – Miljørapport. Ecofact rapport 70. 51 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-068-0
småkraftverkbiologiske utredningerbiologisk mangfold