32 - Reguleringsplan Eiodalen

biologisk utredning

2010
Vindafjord / Rogaland

Sammendrag

Ecofact AS har på oppdrag fra Norconsult foretatt en biologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for ny kryssløsning og områder for nye sentrumsformål i Ølen, Vindafjord kommune.

AutorRoy Mangersnes
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseMangersnes, R. 2010: Reguleringsplan for Eiodalen - biologisk utredning. Ecofact rapport 32.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-031-4
biologisk mangfoldreguleringsplaninfrastruktur