552 - Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold

2018
Øksnes / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Landskapsarkitekt mlna Hanne Karin Tollan utarbeidet et innspill på tema naturmangfold til detaljregulering av del av gnr 65 bnr 79 på Myre i Øksnes kommune. Innspillet omhandler eventuelle konsekvenser for svarthalespove og klimapåvirkninger av grøfting av myrområder.

AutorSilja SlettenKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSletten, S., Johansen, K.S. og Arnesen, G. 2018: Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold. Ecofact rapport 552. 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-550-0
Prioritert artsvarthalespovemyr