39 - Reinskard kraftverk i Karlsøy

Biologiske utredninger

2010
Karlsøy / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Reinskardelva i Karlsøy kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 22. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Firmaet Nordnorske Ferskvannsbiologier har gjort fiskeundersøkelser. Det ser ikke ut til å være noen tidligere utredninger som i noen særlig grad dekker influensområdet. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Nilsen, K. 2010: Reinskard kraftverk i Karlsøy – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 39. 23 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-037-6
småkraftverk