61 - Rismålselva kraftverk i Meløy

Rismålselva kraftverk i Meløy

2010
Meløy / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Blåfall AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Rismålselva i Meløy kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 17. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Bortsett fra mange kadaver-registreringer og en del fugleregistreringer, ser det ikke ut til at området er undersøkt med henhold til biologisk mangfold i noen særlig grad tidligere. Det er imidlertid gjort gode undersøkelser i forbindelse med denne utredningen og det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Geir Arnesen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingrid Welde og Kolbjørn Dønåsen.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I., Arnesen, G., 2010: Rismålselva kraftverk i Meløy – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 61. 29 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-059-8
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløft