544 - Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark

2017
Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord har på oppdrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre utført en sårbarhetsanalyse for østre deler av Junkerdal nasjonalpark. Analysen er utført etter modell fra tilsvarende analyser i Lahkó, Rago og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Feltregistreringer ble utført 6-7 august 2016. Hensikten med sårbarhetsanalysen var å ha et grunnlag for å vurdere dispensasjonssøknader om ferdsel med motorkjøretøyer på bakken i parken. Det er lite slik ferdsel i parken i dag, men en omlegging av reindrifta kan føre til økt behov for motorisert ferdsel.

AutorGeir ArnesenMarcela Velasco GómezKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Gómez, M. V. og Johansen, K. S. 2017. Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark. Ecofact rapport 544. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-542-5
Våtmarkreindriftnaturtyperpalsmyrbarmarkskjøring