289 - Sårbarhetsvurderinger for vegetasjon ved ilandstigningssteder, Vest-Spitsbergen, Svalbard

Sårbarhetsvurderinger for vegetasjon ved ilandstigningssteder Vest-Spitsbergen, Svalbard

2013
Svalbard / -1

Sammendrag

Det har blitt gjennomført en kartlegging av sårbare vegetasjonsenheter etter en metode utviklet av Hagen, Eide, Fangel, Flyen og Vistad (2012) ved 18 ilandstigningssteder for criuse-båter på Spitsbergen, Svalbard. I tillegg har en gjort en sårbarhetsanalyse av området rundt Trollkjeldane i Bockfjorden etter en tilpasset metodikk. Kartleggingen har blitt gjort i samarbeid med ansatte hos Sysselmannen som har utført tilsvarende analyse for dyreliv og kulturminner. Metodikken har fulgt NINA rapport 785. Kartleggingen har ført til at det har blitt avgrenset 36 områder med sårbare vegetasjonsenheter og funnet 4 ulike rødlistede arter på fordelt på 8 av lokalitetene.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Sommersel. G.-A., 2013. Sårbarhetsvurderinger av vegetasjon ved ilandstigningssteder. Vest-Spitsbergen, Svalbard. Ecofact rapport 289, 53 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-287-5
vegetasjonsanalysersvalbardarktis