28 - Sørelva kraftverk i Berg

Biologiske utredninger

2010
Berg / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Sørelva i Berg kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer i 25. juni 2009 og 21. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og kvalitetssikret av Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Birkeland, I. 2010: Sørelva kraftverk i Berg – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 28. 23 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-027-7
småkraftverk