143 - Sagelva kraftverk i Hemnes - Biologiske utredninger

Sagelva kraftverk i Hemnes - Biologiske utredninger

2011
Hemnes / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Sagelva nord på Hemneshalvøya i Hemnes kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens Cand. Scient. Gunn-Anne Sommersel har bidratt med feltarbeid. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lars Markås som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om prosjektet.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Sommersel, G.-A. 2011: Sagelva kraftverk i Hemnes – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 143. 25 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-141-0
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger