30 - Segelelva kraftverk i Skånland

Miljørapport

2010
Skånland / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Segelelva i Skånland kommune, Troms fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 25. september 2009 er brukt som grunnlag for rapporten. Annen relevant data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa og Cand. Scient. Ingve Birkeland. MSc Kjersti Nilsen har kvalitetssikret rapporten.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSolbraa, T., Birkeland, I. 2010: Segelelv kraftverk i Skånland - Miljørapport. Ecofact rapport 30. 61 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-029-1
småkraftverk