6 - Segelelva kraftverk i Skånland kommune

2010
Skånland / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Segelelva i Skånland kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 25. September 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og MSc Kjersti W Nilsen. Arbeidet er kvalitetssikret av Cand. Scient. Geir Arnesen. Rapporten er revidert november 2015 av Geir Arnesen.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I., Nilsen, K. 2010: Segelelv kraftverk i Skånland - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 6. 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-005-5
småkraftverkbiologisk mangfold