158 - Skárfvággi/Skardalen i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune - Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet

Skárfvággi/Skardalen i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune - Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet

2012
Kåfjord/Gáivuona / -1

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Troms utført naturtypekartlegging av deler av kulturlandskapet i Skárfvággi/Skardalen, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune. Dette er en av 20 utvalgte kulturlandskap i Norge med store kulturhistoriske og biologiske verdier, hvor det samtidig var realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A.. 2012: Skárfvággi/Skardalen i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune. Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet. Ecofact rapport 158. 23 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-156-4
slåttemarknaturbeitemarkskjøtselsplan