109 - Skamdal kraftverk i Rana

Skamdal kraftverk i Rana

2011
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Ranakraft AS har Ecofact Nord AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Skamdalselva i Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 9. juli 2009 og 24. juni 2011. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Rune Sveinsen som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Birkeland I. 2011: Skamdalen kraftverk i Rana – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 109. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-107-6
småkraftverkbiologisk mangfold