234 - Skjøtselplan for Nøkkeleidet, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke

Skjøtselplan for Nøkkeleidet, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke

2012
Kvænangen / Troms

Sammendrag

Kartleggingen er gjort i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten. Området er tidligere kartlagt av Geir Arnesen (Ecofact) og Alicia Sánchez Mora, i forbindelse med kartlegging av Skorpa-Nøklan landskapsvernområde i 2011. Beskrivelsen av årets kartlegging vil erstatte de tidligere beskrivelsene.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A. 2012. Skjøtselplan for Nøkkeleidet, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 234, 13 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-232-5
skjøtselsplankulturlandskapslåttemark