215 - Skjøtselsplan Øksendal

2012
Sirdal / Vest-Agder

Sammendrag

I forbindelse med rammeavtale for skjøtselsplaner for kystlynghei og slåttemarker, har Ecofact i 2012 utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Øksendal i Sirdal. Planen er utarbeidet med fokus på de arealene som har spesiell biologisk verdi. Øksendal ble i 1994 valgt ut som ett av 104 verdifulle kulturlandskap i Norge. Området er tidligere kartlagt med særlig fokus på kulturminner, og i noen grad kulturmark. Flere verdifulle naturtypelokaliteter etter DNs håndbok 13 er ellers registrert i Øksendal, i forbindelse med naturtypekartlegging i Sirdal kommune i 2001.

AutorRune Søyland
Ansvarlig i EcofactRune Søyland
RefereanseSøyland, R. 2012. Skjøtselsplan for Øksendal. Sirdal kommune, Vest-Agder Fylke. Ecofact-rapport 215. 36 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-213-4
skjøtselsplankulturlandskapdn håndbok 13