296 - Skjøtselsplan for Båtneset, slåttemark Porsanger kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Båtneset, slåttemark Porsanger kommune, Finnmark fylke

2013
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact, Ingrid Golten fra Porsanger kommune og Iulie Aslaksen undersøkte og avgrenset området den 20. juli 2012 i forbindelse med kartlegging av naturtyper i Porsanger kommune. Et større område som også innbefatter denne lokaliteten ble avgrenset av Lennart Nilsen i 1992 i forbindelse med de nasjonale kulturlandskapsundersøkelsene på 1990-tallet, og resultatene fra den er lagt inn i nettstedet Naturbase (ID: KF00000444). Lokaliteten er også innenfor avgrensningen til lokalitet 1026, kalkrike områder i fjellet, i Gaarder, Flynn, Golten og Midteng (2011), som også ligger i Naturbase (ID: BN00082941).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Båtneset, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 296, 13 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-294-3
kulturlandskapskjøtselsplan