131 - Skjøtselsplan for Heggli gård, slåttemark, Rana kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Heggli gård

2011
Rana / Nordland

Sammendrag

Kartleggingen er gjort i sammenheng med utarbeidelse av skjøtselsplan for verdifull slåttemark på Heggli gård. Slåtteengene på gården er tidligere undersøkt i forbindelse med florakartlegging (Dahlberg, S., 1996) og kartlegging av biologisk mangfold (Johansen, T.). Ut i fra beskrivelsen i www.naturbase.no ser det ut for at slåttemarka er en del endret med hensyn til gjengroingsgrad, og slåttemarkene ble derfor kartlagt fra grunnen av i forbindelse med skjøtselsplanarbeidet. Opplysninger om tidligere og nåværende bruk har også blitt samlet inn på nytt. Skjøtselsplanen er utarbeidet i samråd med grunneier Hans Arthur Heggli.

AutorGunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A.: Skjøtselplan for Heggli gård, slåttemark, Rana kommune, Nordland fylke. Ecofact rapport 131. 11 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-129-8
skjøtselplanbiologisk mangfoldkulturlandskap