233 - Skjøtselsplan for Litlebakken, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke

Skjøtselsplan for Litlebakken, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke

2012
Kvænangen / Troms

Sammendrag

Kartleggingen er gjort i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten. Området er tidligere kartlagt av Bjarne Oddane, Ingve Birkeland og Geir Arnesen, Ecofact AS, i forbindelse med kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa i 2009. Beskrivelsen av årets kartlegging vil erstatte de tidligere beskrivelsene.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A. 2012. Skjøtselplan for Litlebakken, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 233, 12 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-231-8
skjøtselsplankulturlandskap