295 - Skjøtselsplan for Martinneset, slåttemark - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Martinneset, slåttemark - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke

2013
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact undersøkte området den 8. august 2013 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan for slåttemark. Området er også avgrenset og kartlagt av Torbjørn Alm og Stein Rune Karlsen i 1994, og Gunn-Anne Sommersel i 2011. Resultatene fra disse befaringene er presentert i henholdsvis Alm et al, 1994 og i Arnesen, Sommersel og Kristiansen 2012.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Martinneset, slåttemark, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 295, 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-293-6
skjøtselsplankulturlandskap