294 - Skjøtselsplan for Niitonjarga, slåttemark - Karasjok kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Niitonjarga, slåttemark Karasjok kommune, Finnmark fylke

2013
Karasjok / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact undersøkte området den 5. august 2013 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan for slåttemark. Området er også avgrenset og kartlagt av Torbjørn Alm og Stein-Rune Karlsen i 1992, i tillegg til Torbjørn Alm og Vibekke Vange i 2006. Resultatene fra disse befaringene er presentert i henholdsvis Alm et al (1994) og i Alm og Vange (2013). Disse to siste kartleggingene har beskrevet vegetasjonen i området som naturbeitemark med noen mindre partier med slåttemarkspreg. Årets kartlegging kommer med nye avgrensninger som skiller ut områder med kunstmark (slåttemarker som er/har vært i moderne drift) fra avgrensningen, og i tillegg skiller slåttemarkene fra naturbeitemarkene. Dessuten er det gjort ny klassifisering av naturbeitemarkene i henhold til nye faktaark for håndbok 13 (2013), samt ny kartlegging, avgrensning og beskrivelse av de arealene som har preg av å være nærmere tradisjonelle slåttemarker.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Niitonjarga, slåttemark, Karasjok kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 294, 16 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-292-9
slåttemarkskjøtselsplankulturlandskap